UGDYMAS


Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokykla yra neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaiga, kurioje pagrindinis mokomas dalykas yra chorinis dainavimas. Savo ugdymo programas ruošiame atsižvelgdami į  aktualias švietimo ministerijos rekomendacijas bei vadovaudamasi gerąja praktika. Šiuo metu mokykloje galima pasirinkti šias programas:

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

Programos trukmė – 1-2 metai, mokomasi 2 val. per savaitę, programa skirta 5-6 metų berniukams.

Pradinio muzikinio ugdymo programa

 Programos trukmė – 4 metai, mokomasi 6–9 val. per
savaitę, programa yra skirta 6-11 metų mokiniams.

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa

Programos trukmė – 4 metai, mokomasi 9-12 val. per
savaitę, programa yra skirta 11-15 metų mokiniams.

Kryptingo muzikinio ugdymo programa

 Programos trukmė – 4 metai, mokomasi 3-5 val. per savaitę, programa skirta 15-19 metų berniukams.

PAPILDOMI INSTRUMENTAI


Šalia pagrindinio dalyko – chorinio dainavimo, vaikai mūsų mokykloje gali rinktis papildomą mokymosi dalyką iš šių:

Fortepijonas

Trimitas

Skersine fleita

Išilginė fleita

Klarnetas

Gitara

Akordeonas

Pasiekimų vertinimas


Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Parsisiųsti

Patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Parsisiųsti

Pamokų laikas


1.

8.00 – 8.45

2.

8.50 – 9.35

3.

9.40 – 10.25

4.

10.30 – 11.15

5.
11.20 – 12.05
6.
12.10 – 12.55
7.
13.00 – 13.45
8.
13.50 – 14.35
9.
14.40 – 15.25
10.
15.30 – 16.15
11.
16.20 – 17.05
12.
17.10 – 17.55
13.
18.00 – 18.45
14.
18.50 – 19.35
15.
19.40 – 20.05

Mokinių atostogos


Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokykla
Juridinio asmens kodas 191662751

Adresas Gedimino pr. 15A, LT-01103, Vilnius
Tel.: (8-5) 262 10 10.
Elektroninis paštas rastine@azuoliukas.vilnius.lm.lt

BENDRAUKIME!

©2024
Visos teisės saugomos.