DOKUMENTAI


Darbo apmokėjimo sistema

Parsisiųsti

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Parsisiųsti

Krizių valdymo komanda

Parsisiųsti

Kompiuterių naudojimosi taisyklės

Parsisiųsti

Pedagogų etikos kodeksas

Parsisiųsti

Darbo tvarkos taisyklės

Parsisiųsti

Duomenų apsauga


Asmens duomenų saugos politika

Parsisiųsti

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Parsisiųsti

Konfidencialios informacijos valdymo tvarka

Parsisiųsti

Elektroninis dienynas


Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Parsisiųsti

Mokinių priėmimą, mokymąsi ir saugą reglamentuojantys dokumentai


Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės muzikos, dailės ir meno mokyklas tvarkos aprašas

Parsisiųsti

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Parsisiųsti

Koncertinės aprangos apskaitos ir išdavimo tvarka

Parsisiųsti

Įvadinė mokinių saugos sveikatos instrukcija

Parsisiųsti

Mokinių išvykas reglamentuojantys dokumentai


Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos išvykų organizavimo tvarka

Parsisiųsti

Mokinių išvykų saugos instrukcija

Parsisiųsti

Mokestį už mokslą reglamentuojantys dokumentai


Mokesčio už ugdymą nustatymo tvarkos aprašas

ParsisiųstiSavivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokykla
Juridinio asmens kodas 191662751

Adresas Gedimino pr. 15A, LT-01103, Vilnius
Tel.: (8-5) 262 10 10.
Elektroninis paštas rastine@azuoliukas.vilnius.lm.lt

BENDRAUKIME!

©2024
Visos teisės saugomos.